Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


ciekawostki:mitomania

« ciekawostki

Zespół Delbrücka (mitomania)

Pseudologia (inaczej pseudologia fantastica, mitomania, kłamstwo patologiczne, zespół Delbrücka, łac. mitomania, ang. pathological lying) – zaburzenie psychiczne objawiające się patologiczną skłonnością do opowiadania kłamstw najczęściej pod postacią zmyślonych opowiadań przedstawiających opowiadającego w korzystnym świetle. Mitomanię opisał jako pierwszy Anton Delbrück w 1891 roku.

> Przykłady mitomanii

Patologiczni kłamcy:

 • zwykle mają dobrze rozwinięte zdolności konwersacyjne,
 • potrafią opowiadać rozbudowane kłamstwa. Odbiorcy postrzegają ich jako wielkich mówców,
 • częstą cechą jest egocentryzm,
 • kłamstwa mogą dotyczyć nieprawdopodobnych historii, często postrzeganych wręcz jako absurdalne,
 • często wymyślają historie stawiające ich w świetle bohaterów,
 • mogą wyolbrzymiać swoje osiągnięcia zarówno zawodowe, jak i naukowe,
 • lubią także przedstawiać się jako ofiary, np. sugerując, że delikatna choroba jest wyjątkowo poważna.

> Przyczyny mitomanii

 • Traumy z dzieciństwa – osoby, które doświadczyły w okresie dzieciństwa traum, padały ofiarą nadużyć i cierpiały z tego powodu, mogą w sobie wykształcić specyficzne mechanizmy obronne – uciekać w świat kłamstw, by ukryć trudne, bolesne doświadczenia i w ten sposób starać się poradzić sobie z emocjami.
 • Chęć ucieczki od rzeczywistości – mitomania często jest sposobem na ucieczkę od stresu i trudów codziennego życia. Tworzenie fantastycznych, nieprawdziwych opowieści pomaga unikać konfrontacji z rzeczywistością i stawiania czoła realnym wyzwaniom.
 • Niska samoocena – mitomani to często osoby z bardzo niską samooceną. Tworzą zmyślone historie, by stworzyć lepszą wersję siebie samych, osoby, którymi zawsze chciały być. W ten sposób też chcą uzyskać od innych ludzi uwagę, uznanie i pochwały. Tak próbują wzmacniać swoją samoocenę, wychodząc z przekonania, że ich prawdziwa tożsamość i prawdziwe życie nie zasługują na uwagę innych osób.
 • Czynniki neurobiologiczne – istnieją badania zgodnie z którymi nieprawidłowości w obrębie funkcjonowania mózgu i zaburzona równowaga neurochemiczna są w stanie wpływać na rozwój mitomanii. Warto jednak zawsze mieć na uwadze to, że w tym przypadku nie są jeszcze jasne i dokładnie poznane konkretne mechanizmy biologiczne, które miałyby na to wpływać.
 • Potrzeba akceptacji i zainteresowania – uwaga innych osób, ich uznanie i akceptacja to coś, czego mitomani bardzo często poszukują. Opowiadając kolejne kłamstwa chcą przyciągnąć i zatrzymać uwagę innych, by czuć się lepiej.

Rola w Uniwersum

Krzysztof Kononowicz powinien być wiodącym przykładem tego zaburzenia. By móc zapoznać się z twierdzeniami przemawiającymi za tą tezą, należy przejść do tego wątku.

Linki

Zobacz też

ciekawostki/mitomania.txt · ostatnio zmienione: 25/03/2024 22:03 przez ZbitaMysza