Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


miejsca:bombas

« miejsca

Bombas

Bombaska Republika Ludowa

Konstytucja Kodeks konfidencki Bombasu
Język urzędowy bombaski
Stolica Bjałstok
Ustrój polityczny kumunistyczny, totalitarny
Typ państwa republika
Głowa państwa prezydent BRL Krzysztof Kononowicz (od 2016)
Szef rządu i główny dowódca wojskowyobecnie brak
dawniej: prezes Rady Ministrów Wojciech Suchodolski (2016-2023)
Generalny Gubernator Lateksowy Sławomir Nowak (od 2019)
Powierzchnia 256 345 km²
Waluta donjent
Religia dominująca katolicyzm w obrządku bombaskim
Prefiks domeniczny bit.ly/NazwaStrony-bom
Hymn Żołnierze i Żołnierki
PKB (per capita) 5 donjentów
Sztandar Prezydenta BRL

Bombaska Republika Ludowa , Bombas – państwo unitarne leżące na wschodzie Europy, występujące de facto jedynie wymiarze Uniwersum Szkolnej 17.
Hymnem Bombasu jest pieśń Żołnierze i Żołnierki. Muzyką ludową bombaskiego folkloru – podobnie jak Warmii – jest rokongrel. Językiem urzędowym Bombaskiej Republiki Ludowej jest język bombaski. Honorowym prezydentem Bombasu jest Krzysztof Kononowicz .

Jednym z wojennych weteranów Bombasu jest były, nieżyjący już premier mjr Wojciech Suchodolski - był jedyną osobą, która propagowała w Polsce język bombaski oraz bogate tradycje kulinarne swojej ojczyzny.

Etymologia

BRL zawdzięcza swoją nazwę alfabetyzmowi i małemu obyciu się w świecie Majora - słowo „Bombas” powstało podczas próby wypowiedzenia nazwy regionu Donbas. Od tego czasu nazwa przyległa do państwa i zaczęła być używana poza kontekstem regionu w Ukrainie.
Słowo „bombas” przetłumaczone na język polski jako rzeczownik pospolity oznacza także „bobas”. Według legend, nazwa ta powstała według motto "Naród młody tak jak ja" .

Wyznania religijne

Osobny artykuł: Wierzenia bombaskie

flaga bombasu
Sztandar wojenny Bombaskiej Republiki Ludowej

Na Bombasie panuje katolicyzm bombaski, pewna specyficzna odmiana katolicyzmu rzymskiego z własnymi modlitwami czy elementami pogańskiego politeizmu - Bombasianie wierzą w stworzenia takie jak Zjabeł i mają swoją własną, odbiegającą od katolickiej wizję apokalipsy. Wierzą oni również w płaską ziemię, którą tłumaczą bardzo osobliwą i skomplikowaną teorią orbitocentryczną.

Siły zbrojne

Żołnierka z Bombasu na przepustce odwiedza oficera Suchodolskiego

Bombaskie wojsko, a właściwie Żołnierze i Żołnierki, to jedyne wojsko na świecie, w którym liczba kobiet przeważa nad liczbą mężczyzn. Te pierwsze są częstym obiektem fantazji nieżyjącego już mjr. Suchodolskiego, który przebywał na emigracji w Białymstoku. Bombascy żołnierze często odwiedzali go tam, aby złożyć mu hołd za jego zasługi.
Kolejnym bombaskim weteranem był kolejny poległy lejt. Starosiuk, członek wojskowego kontrwywiadu i koneser placków. Pośmiertnie uhonorowany najwyższym medalem wojskowym w Bombasie - versalkki militari.

Ekonomia

Podstawową jednostką monetarną jest donejt (bomb. donjent) który wypchnął poprzednią walutę - węgiel, a także złoty bombaski. Kurs donienta oraz złotego bombaskiego jest częściowo zależny od kursu złotego polskiego - wskazuje na to również wspólny czynnik inflacji. Bombas dysponuje gospodarką o wartości 16 000 000 donientów.

Posiada najwyższe podatki i daniny (100 zł za sam wstęp, 50 zł za odpoczynek), a także najwyższą korupcję - pieniądze publiczne są przede wszystkim rujnowane na biurokractwo mleczne czy słodycze. Mimo to gospodarka Bombasu jest kwalifikowana jako prężnie rozwijająca się, co ukazuje zwiększający się roczny wskaźnik PKB per capita. Uchwalane roczne budżety są nieznacznie deficytowe.

Niektóre firmy upadają, bo mają upadek. I jest wzlot. - Prof. Ekonomii Winston Ostrich, posiadający działalność i płacący podatki, całe te

Jednostki miar

Uniwersalną jednostką w Bombasie jest syprucja (sypukcja). W syprucjach można mierzyć wszystko , od ilostanu cukru we krwi, po ilość widzów Telewizji Bombaskiej.
W Bombasie jest stosowany format godziny w zapisie: „za mm,hh”, co pokazał jeden z archiwalnych tytułów Majora - „[…] jest za 5,12 […]” - co oznacza godzinę 23:55. Ponadto w Bombasie występują rymowane dni tygodnia:

Nazwa Rym/dopowiedzenie
Poniedziałek -
Wtorek Czas na worek
Środa Czas na loda
Czwartek -
Piątek/Pjotek„Rozpątek”
Sobot k aLetka
Niedziela Po ciężkiemu

Zarówno dni tygodnia, pory dnia, jak i tysiąclecia wraz z ciągami przyczynowo-skutkowymi (!) mają zakrzywienie w wymiarze Uniwersum Szkolnej 17. Między innymi Odleżynator w 2010 roku uznał, że Maria Kaczyńska, która zginęła wówczas w Smoleńsku, była matką Jezusa Chrystusa. Ponadto nieraz w niedzielę Major mawiał, że jest „Pjotek”.
Unikalna dla Bombasu jest również rachuba czasu - lata mierzy się od dnia 12.11.2006 - rozpoczęcia US17 oraz powstania niepodległego Bombasu, czyli 12 I 2022 to w kalendarzu bombaskim „dzień 1, miesiąc 4, 14 RN” (RN - roku nibembeńskiego), a 11 XI 2006 - „dzień 31, miesiąc 12, 1 PN” (PN - przed-nibembeński).

Topografia i podział administracyjny

Rozmieszczenie ośrodków miejskich

Województwa

  • nibembeńskie
  • warmiańskie
  • okuratne
  • wlocławskie
  • moczopijskie
  • lateksowe
  • mitomańskie

Nazwiska

Niektórzy obywatele (lub pseudoobywatele) Bombasu (oraz jego podległej enklawy Warmii) posługują się nazwiskami odmiejscowymi. Te osoby to m.in.:

Zobacz też

miejsca/bombas.txt · ostatnio zmienione: 19/05/2024 18:10 przez ZbitaMysza