Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


organizacje:biuro_interwencji_obywatelskich

« organizacje

BIO - Biuro Interwencji Obywatelskich

Tabliczka BIO

Biuro Interwencji Obywatelskich – społeczna organizacja pozarządowa założona i kierowana przez Krzysztofa Kononowicza Mariusza Chodora, zajmująca się kontynuacją działalności UB i ZOMO.

Oficjalna pieczątka organizacji

Zakres działania

Siedzibą Biura interwencji Obywatelskich jest dom należący do Krzysztofa Kononowicza, zlokalizowany przy ul. Szkolnej 17 w Białymstoku. Biuro Interwencji Obywatelskiej działa w szerokim zakresie tj. edukacji, kultury i sztuki, kombatantów, młodzieży, pomocy społecznej, ochrony środowiska, zwierząt, niepełnosprawnych i zdrowia, turystyki oraz współpracy międzynarodowej. Prowadzi także zakrojone na szeroką skalę działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania olkoholizmowi i zażywaniu środków oburzających. Oczywiście wszystko to jest picem na wodę, ponieważ w rzeczywistości Knur pisze tam donosy na wszystkich i na wszystko. Sam zainteresowany myśli o sobie, że jest wielkim społecznikiem działającym na korzyść ogółu i powinien być za to noszony na rękach.

Historia

Rozbity radiowóz BIO (fot. piracidrogowi.pl)

Organizacja została założona w 2006 roku z inicjatywy Krzysztofa Kononowicza oraz Adama Czeczetkowicza. Miała ona służyć do ocieplenia wizerunku niedoszłego Prezydenta i pokazania go od strony dynamicznego działacza społecznego. Organizacja została zarejestrowana przez Chodora na złość Kononowiczowi, ale nie jest wpisana do KRS1). Do jej największych sukcesów należy wysłanie na terapię olkoholową Majora Suchodolskiego, Mexicano i Mariusza z Krzaków. Organizacja objęła także kuratelę nad dysfunkcyjną rodziną Łosiów z ul. Rzemieślniczej.

Od początku istnienia Biura Interwencji Obywatelskiej jego szefem był Krzysztof Kononowicz, natomiast funkcję zastępcy pełnił Wojciech Suchodolski. Najbardziej charakterystycznym symbolem organizacji jest żółta kamizelka, którą Nibemben otrzymał kiedyś od widza. Nie zdejmuje jej prawie nigdy, nawet do spania, gdyż pełni służbę dla społeczeństwa przez 24h na dobę i zawsze jest gotów do podjęcia interwencji. Dziwnym trafem 100% z nich dotyczy interesów Niżarłaka.

W czerwcu 2021 roku rolę szefa organizacji przejął Mariusz Chodor – arcywróg Nibembena. Oficjalnie zarejestrował ją w Urzędzie Miasta Białystok jako Biuro Interwencji Obywatelskich. Pierwotnie stowarzyszenie miało nosić imię Krzysztofa Kononowicza, jednak zgody na to nie wyrazili urzędnicy (jak i rzecz jasna sam Mleczny Golem).

Ciekawostki

organizacje/biuro_interwencji_obywatelskich.txt · ostatnio zmienione: 28/04/2024 00:07 przez ZbitaMysza